Show me the money?!

Bij Afractie gaan we er prat op om zo transparant mogelijk te werken. Vandaar dat we onze financiële toestand niet alleen toelichten op de Algemene Vergadering aan onze leden maar dat je die de voorbije jaren ook kon vinden op de website van Donorinfo.be (na een nauwgezette controle door een beëdigd boekhouder). Aangezien deze website er binnenkort mee ophoudt willen wij jullie informeren via deze weg.

Het voorbije boekjaar 2018 bereikten we opnieuw een mijlpaal. Voor het eerst slaagden we erin om meer dan € 50.000,00 steun te verlenen aan onze projecten in Senegal. In detail: er ging € 30.000,00 naar het opvanghuis ATAX in Dakar, € 14.435,00 naar opvanghuis Djar Djal in Thies en er werd al € 7.575,00 geïnvesteerd in de opstartkosten voor ons nieuwe project in Ndieguène, ‘Le Coquetier Social’.

Het geld in de opvanghuizen wordt o.a. gebruikt voor het betalen van de huur, de lonen van de plaatselijke medewerkers, de facturen van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en internet), de kosten voor ontbijt en middagmaal voor de bedelkinderen, voor de medische verzorging en het lesmateriaal. Bij Djar Djal komt het geld niet alleen ten goede van het opvanghuis in Thies, maar wordt het ook gebruikt voor het voetbalproject ‘Sport pour tous’ in Grand Mbour en voor de ondersteuning van schoolgaande kinderen in Mbour en Mandera.Naast deze uitgaven voor onze projecten in Senegal hadden we zelf ook nog enkele kosten. Zo werd er € 3.229,12 gespendeerd voor de organisatie van onze activiteiten (quiz, paella-avond, aankopen van materiaal in Senegal voor onze verkoopstand, …) en was er daarnaast € 719,63 nodig voor de administratie en werkingskosten (=1,3% van onze totale uitgaven, ruim onder de 20% die grote organisaties soms bereiken!). Bij deze kosten zijn vooral de uitgaven voor onze vrijwilligersverzekering (€ 389,98) en de hosting van onze website (€ 111,93) belangrijk. De rest gaat op aan bankkosten, telefoonkosten en postzegels voor het verzenden van de fiscale attesten. Alle medewerkers van Afractie werken vrijwillig, zonder kosten.

Het geld voor alle uitgaven verzamelden we in essentie op 4 manieren. In de eerste plaats via de jaarlijkse lidgelden (€ 505,00), via giften (€ 19.457,64), subsidies (van het 4de Pijlerpanel, Mechelen en de provincie Antwerpen, samen goed voor € 7.940,00) en de organisatie of deelname aan verschillende activiteiten (€ 17.337,33). Bij deze activiteiten is vooral onze deelname aan de Student Kick-Off in Gent een belangrijke bron van inkomsten (€ 5.184,44).

De aandachtige lezer (die tevens een beetje kan tellen) stelt vast dat we 2018 met een belangrijk deficit hebben afgesloten (vooral te wijten aan de extra uitgaven om ons nieuw project op de rails te zetten). Gelukkig is Afractie een gezonde organisatie en hebben we de voorbije jaren genoeg kunnen sparen om die sprong te wagen. Alle hulp blijft natuurlijk welkom. Op onze website ziet u op welke manieren u ons kan helpen (en dat is niet alleen financieel; ook door als vrijwilliger te komen helpen op onze activiteiten steunt u onrechtstreeks onze projecten in Senegal).