STOP la mendicité

Doelgroep

De eerste en oudste doelgroep waarop Afractie zich richt zijn de talibés die een complexe en alomtegenwoordige problematiek vormen in Senegal. Het gaat om jongens vanaf ongeveer 4 jaar die onder de hoede van een marabout (geestelijke leider) worden geplaatst door hun ouders. Deze kinderen komen vaak uit de buurlanden en uit de binnenlandse dorpen in Senegal. De marabout trekt vervolgens met zijn grote groep leerlingen naar de steden. De kinderen worden er elke dag zo’n tiental uur de straat op gestuurd om te bedelen. Ze zijn dan ook herkenbaar aan hun potjesMINOLTA DIGITAL CAMERA
of tomatenblikken die ze steeds bij hebben. Slechts een miniem deel van hun dag besteden ze aan koranles. De plaatsen waar deze kinderen verblijven (daara’s genoemd) zijn vaak onhygiënisch, te klein, vuil en niet voorzien van water of elektriciteit. Een vaak gezien gevolg daarvan zijn ontstoken wonden en schurft. Door de verplichting hun dagelijkse quota te halen, hebben deze kinderen weinig ruimte voor ontspanning, spel, ontplooiing en onderwijs anders dan het leren van de Koran.

Volgens een rapport van Human Rights Watch uit 2010 (‘Off the Backs of the Children’) zijn er naar schatting zo’n 50 000 straatkinderen in Senegal. In dit rapport spreekt HRW over verwaarlozing, uitbuiting, slavernij, mishandeling en misbruik.

Bekijk via deze video een samenvatting in beeld van een recent rapport over de talibés (Human Right Watch, 2014).

Aanbod

Enerzijds kunnen deze jongens overdag terecht in het opvangtehuis dat Afractie ondersteunt. Daar tracht het lokale team tegemoet te komen aan hun basisbehoeften. Lees hier meer over het het opvangtehuis.

Anderzijds bezoeken deze lokale medewerkers enkele vaste daara’s in de buurt. Op die manier proberen zij een goed contact te onderhouden met de marabouts opdat zij toestemming blijven geven aan de jongens om naar het opvangtehuis te komen. Daarnaast wordt van het moment gebruikt gemaakt om jongens te zien die minder vaak naar het huis komen, om wonden te verzorgen, zieke kinderen te signaleren en indien mogelijk ook om de woonomstandigheden te verbeteren (muskiettennetten, nieuwe slaapmatten, insectenspray, …). Ook onze zelfstandige medewerkster, Fatou Kiné, bezoekt elke week enkele daara’s waar ze kinderen verzorgt en zieke kinderen signaleert.

Daarnaast stimuleren we ook pogingen om de problematiek van de talibés structureel aan te kaarten via o.a. samenwerking met andere organisaties. Zo maakt onze zelfstandige medewerkster deel uit van het collectief “Doyna Stop à la mendicité des enfants”.