Categorie archief: AMMD

Heet van de naald vanuit Senegal (van onze correspondente Nina)

Afractie ondersteunt sinds enige tijd een Senegalees initiatief voor opvang van weeskinderen.  Als medebestuurslid doe ik een korte missie in Senegal om de actuele noodsituatie in het kinderweeshuis in kaart te brengen en hulp te bieden .  Het is belangrijk dat de sympathisanten van Afractie een beeld krijgen van deze crisistoestand .

Korte geschiedenis: Mevrouw Bineta Fatim Dieng heeft in 2013 een weeshuis opgezet waar in eerste instantie baby’s van moeders met een mentale beperking werden opgevangen.  Hoewel het weeshuis officieel erkend is en de kinderen door een rechter onder de hoede van Bineta worden geplaatst, is er geen enkele financiële ondersteuning van de Senegalese staat.  Bineta is een fantastische persoon die zich, naast haar eigenlijke job in een bedrijf, inzet om  hulpbehoevende baby’s in haar ‘Pouponnière Sourire Bébé’ op te vangen.  Deze tour de force is  voor haar een dagdagelijkse noodzaak.  Daarom besloot Afractie vzw een handje toe te steken en ondersteunt sinds 2022 de werking. De Pouponnière is namelijk het enige weeshuis in de hele provincie  Thiès, een gebied zo groot als 2 keer de provincie Antwerpen.  Bineta had voor zichzelf een limiet gezet op maximum 25 kinderen. Om in degelijke zorg te voorzien zijn middelen nodig : de huur van een aangepast pand, gemotiveerde kinderverzorgsters, babymelk, medische consulten, medicatie, vervoer, administratie …  een eindeloze lijst uitgaven.

Twee weken geleden kwam een andere – niet erkende – kinderopvang in de media.  Een verzorgster maakte beelden van de wantoestanden en verspreidde ze op het internet. Kinderen waren er gestorven. Kort daarop werd de uitbater van de opvang gearresteerd. De autoriteiten & het Rode Kruis brachten 12 verwaarloosde baby’s naar de Pouponnière Sourire Bébé.  De kinderen waren ondervoed, vuil, ziek, of zelfs in kritieke toestand.  Met nooit aflatende inzet nam Bineta ze onder haar hoede.  Dit keer met  symbolische ondersteuning van de overheid !

Daarom doen wij een dringende oproep tot hulp.  Ik wist wat mij te wachten stond toen ik naar de Pouponnière ging maar er zijn geen woorden voor de emotie die mij overviel toen ik de eerste baby in mijn armen nam.  Om de mensen in België die reeds een financiële bijdrage meegaven te bedanken, probeerde ik een filmpje  met gesproken commentaar op te nemen.  Het lukte mij niet.  Elke poging moest gestaakt worden omdat ik voortdurend in huilen uitbrak.  Het werken met talibés en straatkinderen is ook emotioneel beladen, maar dit was toch van een ander niveau.

Wat mij troost en hoopvol maakt, is de aanblik van de eigen kinderen die al  langer in het weeshuis verblijven.  Ze lachen, spelen, zijn gezond en actief, proper, aanhankelijk.  De vreugde is voelbaar.  De nieuwe baby’tjes daarentegen zijn totaal apathisch. Diegenen die sterk genoeg zijn om te huilen, doen dat. Anderen liggen naar adem te snakken of bewegen enkel de oogjes.  Schrijnend!!!  Ik probeer mij voor te stellen hoe ook deze kinderen binnenkort gaan uitgroeien tot gelukkige kinderen die liefde krijgen van de verzorgsters in het weeshuis en daarna bij een liefdevol, definitief opvanggezin.

Hulp is nu dringend nodig en van levensbelang !   Uw bijdrage gaat rechtstreeks naar de Pouponnière. U krijgt een fiscaal attest bij een bijdrage vanaf € 40 via ING rekening  ‘BE13 3632 3053 9839’ met vermelding van “ gift Pouponnière “ en uw e-mail adres voor het fiscale attest.

Vrijwilligers met een medische of paramedische opleiding zijn ook van harte welkom! Vraag ons gerust bijkomende info via mail.

Noteer ook alvast in uw agenda: Stand -up voor Senegal op 29/6 in zaal Elckerlyc te Antwerpen. De enthousiaste stand – up  comedians brengen jullie (volledig belangeloos) een heerlijke avond ten voordele van ons gezamenlijke “goede doel”.

Dank bij voorbaat in naam van Bineta en al haar kindjes.

Interview met een ‘gamechanger’.

Sinds dit jaar ondersteunt Afractie mee het weeshuis Sourire Bébé in Thiès te Senegal als onderdeel van AMMD. Het weeshuis was oorspronkelijk bedoeld als opvangplek voor kinderen onder de 6 jaar van ouders met mentale problemen, maar vangt intussen ook weeskinderen, vondelingen en kinderen van ongehuwde – vaak uit de familie verstoten – moeders op.

In dit interview laten we oprichtster en bezielster Bineta Fatim Dieng aan het woord over haar visie, hoe haar passie begon en waar ze in de toekomst naar toe wil. We stellen haar vijf korte vragen over het weeshuis dat ze intussen al bijna zeven jaar vol passie runt.

  1. Waarom heb je het weeshuis opgericht?

 Het idee om Sourire Bébé op te richten is ontstaan in 2011, toen ik op een avond een dakloze vrouw tegen het lijf liep die ernstige mentale problemen had. Ze had een kleuter aan haar zijde, haar zoontje, die wél gezond was. Samen waren ze uit huis gezet door hun familie. Die ontmoeting heeft me toen heel erg geraakt.

Zelf heb ik ook niet de gemakkelijkste thuissituatie gehad. Mijn mama was na jarenlang partnergeweld ernstig getraumatiseerd en had hierdoor heel wat mentale problemen. Ik heb het geluk gehad dat zij wel is opgevangen door haar familie, maar dat is niet bij iedereen het geval. Die avond, na de ontmoeting met deze vrouw en haar zoontje, wist ik dat ik kinderen in gelijkaardige situaties wou opvangen en hen een toekomstwou geven.

  1. Wat is de sociale problematiek achter het weeshuis juist?

 Wanneer een vrouw trouwt in Senegal gaat ze vrijwel steeds inwonen bij de familie van haar man. Ze komt in een nieuwe familie terecht, en die is niet altijd even gastvrij. Familiaal geweld en partnergeweld zijn hier geen uitzondering, en beetje bij beetje lopen de vaak erg jong getrouwde vrouwen zware trauma’s op die hen voor de rest van hun leven mentale problemen opleveren. Wanneer deze problemen te zwaar worden, worden ze soms simpelweg op straat gezet, samen met hun baby, of vertrekken ze zelf omdat ze zich niet langer veilig voelen. Het leven op straat is echter verre van veilig, en brengt opnieuw gevaar voor geweld en (seksueel) misbruik met zich mee.

Het zijn deze vrouwen en hun kinderen die ik oorspronkelijk wilde helpen. Voor ik Sourire Bébé heb gesticht in 2016, heb ik in 2011 al een andere organisatie “A.M.D.D.” (aide aux malades mentaux démunis) opgericht, voornamelijk gefocust op het helpen van deze vrouwen.

Er is echter ook nog een andere grote problematiek: die van het taboe op buitenechtelijke kinderen. In Senegal, waar het merendeel van de bevolking moslim is, zijn buitenechtelijke kinderen nog steeds een grote schande. Wanneer jonge, ongetrouwde meisjes en vrouwen hier onverwacht zwanger worden, worden ze vaak verstoten uit hun familie en komen ze op straat terecht. In andere gevallen proberen ze hun zwangerschap te verstoppen, en staan ze hun kind af van zodra het geboren is, of proberen ze er uit wanhoop op een andere manier van af te geraken, wat eindigt in een gevangenisstraf. Ook deze vrouwen en hun kinderen wil ik helpen en een toekomst geven.

  1. Hoe lang blijven de kinderen in het weeshuis, en wat gebeurt er daarna met hen?

We vangen kinderen op van 0 tot 6 jaar. Uiteraard zetten we hen daarna niet zomaar buiten. Er zal nooit een kind bij ons vertrekken als we niet 100% zeker zijn dat het goed terecht komt. Daarvoor werken we ook samen met de jeugdrechtbank en AEMO (Action Éducatif en Milieu Ouvert), een deelorgaan van de Senegalese rechtbank die sociaal onderzoek doet. Idealiter vangen we de kinderen zo kort mogelijk op, en keren ze zo snel mogelijk terug naar hun familie. Bij sommige kinderen is dat echter geen optie. In dat geval zoeken we een Senegalees pleeg- of adoptiegezin voor hen. Uitzonderlijk kunnen de kinderen – indien we niet meteen een oplossing voor hen vinden – langer blijven, maar dat is gelukkig erg zeldzaam. Eens de kinderen terugkeren naar hun familie, verzekeren we ook dat ze naar school kunnen blijven gaan. Indien nodig nemen we dus ook het inschrijvingsgeld en de bijkomende kosten op onze rekening opdat ze ook na hun verblijf in het weeshuis allemaal dezelfde kansen krijgen op een mooie toekomst.

  1. Wat zijn de belangrijkste dingen die het weeshuis momenteel nodig heeft?

 Tot nu toe heb ik de werking van het weeshuis grotendeels zelf gefinancierd. Dat is echter niet houdbaar op lange termijn, zeker niet als we in de toekomst willen blijven groeien om nog meer kinderen op te kunnen vangen. Sourire Bébé krijgt geen staatssteun, dus zijn we verder volledig afhankelijk van giften. Hoewel we er momenteel in slagen om in de basisbehoeftes van de kinderen te voorzien, verdienen ze een plek waar ze zich nog beter kunnen ontplooien, en verdienen de Tata’s (zorgmedewerkers) die zich met hart en ziel over hen ontfermen een beter loon.

Ik wil hen een plek geven waar ze niet alleen opgevangen worden, maar waar ze op alle gebieden kunnen groeien, en waar een sterke basis wordt gelegd voor een beloftevolle toekomst. Geen tehuis, maar een thuis. Aan liefde en affectie ontbreekt het hen alvast niet, maar we willen hen ook op pedagogisch en medisch gebied de zorg en opvolging bieden die ze nodig hebben, evenals voldoende ruimte om hun eigen persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen.

Daarom hebben we recent een bouwgrond gekocht waarop we een nieuw weeshuis willen bouwen: een plek waar we niet alleen meer kindjes kunnen opvangen, maar die ook voorzien is van een schooltje, een medische post en een grotere speelplaats. We kunnen dus alle giften gebruiken om ervoor te zorgen dat dit er ook echt komt. Daarnaast blijft ook de dagelijkse werking van het weeshuis erg duur: voeding, water, melkpoeder, medicatie, elektriciteit, kleding, dagelijkse hygiëne, inschrijvingsgeld voor school,… De lijst met kosten is eindeloos.

  1. Hoe zie je het weeshuis over 10 jaar?

 Over 10 jaar hoop ik dat we een groot en modern weeshuis zullen zijn, met opvangplek voor 100 kinderen, gespecialiseerd personeel en al wat nodig is voor hun optimale ontwikkeling. Het bouwplan voor het nieuwe weeshuis is er alvast, nu hopen we op voldoende financiële steun om zo snel mogelijk met de bouw van start te kunnen gaan.

“Save the date”

Om Bineta met haar initiatieven te ondersteunen, organiseert Afractie op Donderdag 30 Maart 2023 een wijn-degustatie bij het gerenomeerde wijnhuis Despert in Sint-Job ten voordele van Sourire Bébé.

Of , wenst u gewoon een gift te doen aan het kinderweeshuis: dit kan op het rekening nummer van Afractie BE78 0015 1968 8286 met vermelding ‘Gift Pouponnière Sourire Bébé’.