Opvanghuis ATAX

Sinds oktober 2014 ondersteunt Afractie het opvanghuis ATAX voor kinderen in kansarmoede (STOP la pauvreté) en straatkinderen (STOP la mendicité).

ATAX staat voor And Taxawu Xaleyi ofwel ‘samen de kinderen helpen’. Het opvanghuis is geopend van maandag tot en met vrijdag en wordt gerund door 5 medewerkers. ATAX focust op educatie en het verhogen van leerkansen van kinderen. Daarbij wordt tevens tegemoet gekomen aan een aantal basisbehoeften.

Aanbod

Opvang
IMG_9311
ATAX biedt aan beide doelgroepen een dagelijks ontbijt, regelmatig een middagmaal en een tussendoortje aan. Hierbij wordt aandacht besteed aan gevarieerd voedsel met veel groenten.

Daarnaast kunnen ze in ATAX terecht voor medische basiszorgen en sanitaire voorzieningen.

IMG_9115 De lokale medewerkers hechten een groot belang aan goede manieren, respect voor elkaar en hygiëne. Zo wordt er bijvoorbeeld streng op gelet of iedereen de handen heeft gewassen voor het eten. Naast het educatieve aanbod, organiseert ATAX ook vrijetijdsactiviteiten zoals samen naar het strand gaan.

Onderwijs voor straatkinderen ofwel talibé-kinderen
ATAX wil ook in de mate van het mogelijke onderwijs bieden aan straatkinderen. In de voormiddag wordt sterk ingezet op alfabetisering van de kinderen die langskomen, en in de namiddag kunnen ze op de computers in het project al spelenderwijs hun kennis uitbouwen. Via de actie ‘Un talibé, un métier’ (of: ‘Elke talibé zijn beroep’) wil men de oudere talibés, kinderen die geen toegang hebben tot het reguliere onderwijs, de kans geven om een beroep aan te leren als ze te oud geworden zijn om nog met onderwijs te kunnen starten. Daartoe organiseert het opvanghuis in Yoff verschillende workshops (elektriciteit, informatica, kleermaker, …) om ze kennis te laten maken met verschillende beroepen en op die manier deze adolescenten de kans te geven om effectief een beroep aan te leren waardoor ze op eigen benen kunnen staan en opnieuw een toekomst hebben in eigen land.

 

De medewerkers

Het team van ATAX bestaat uit zes gemotiveerde medewerkers. De coördinator en tevens oud-leerkracht, drie monitoren, een kok en een poetshulp.

IMG_9248 (1)Op eigen initiatief organiseerden zij voor zichzelf buiten de werkuren een meerdaagse vorming over “Le programme de renforcement de capacité pour la prise en charge des enfants”. Het eerste vormingsmoment ging door op zaterdag 15 november 2014. Ook voor het uitstippelen van het lesprogramma 2015- 2016 werd een onderwijscoach ingeschakeld.

Financiering

Afractie zal ATAX de eerste jaren op dezelfde manier financieren als het opvanghuis TSX: een maandbudget voor de volledige werking. Na een eerste termijn van 2 jaar werd het maandelijks budget geëvalueerd en aangepast aan de de noden op dat moment. Het is op termijn de bedoeling zijn om het aandeel van Afractie in het totale budget te verlagen naar maximaal 80% wat het ATAX team moet stimuleren om actief op zoek te gaan naar eigen fondsen en inkomsten. Op langere termijn zullen we een overgang maken naar het financieren van duidelijk afgebakende deelfinancieringen.

Projectvoorstel

Bekijk hier het projectvoorstel van ATAX.

Bekijk hier het weekprogramma voor de oudste kinderen: Emploi du temps ATAX 7, 14 ans.