Binnen 6 weken (29 juni, om exact te zijn), zetten 10 Vlaamse comedians hun beste beentje
voor om, helemaal voor Afractie, een avond te vullen met vermakelijk spektakel.  De
opbrengst gaat volledig naar Bineta’s weeshuis, Sourire Bébé in Thiès.
En hoe gaat het inmiddels nog met het weeshuis ?   Wel, wonder boven wonder heeft het team het hoofd boven water kunnen houden, nadat opeens 12 nieuwe baby’s binnengebracht werden, die dringend nood hadden aan hulp.  Geen sinecure, want er moest plotsklaps extra personeel komen dat niet gebudgetteerd was, de uitgaven voor voeding, luiers, medische kosten en meer vergen een immense inspanning voor Bineta, want zij krijgt nog steeds geen financiële steun van de staat. Ze moet links en rechts geld zien in te zamelen om al die kindjes de zorg te kunnen geven die ze verdienen.  En de medische kosten waren, gezien de erbarmelijke staat waarin de kinderen binnen kwamen, een grote uitgavenpost.  We hebben toen meteen een solidariteitsactie opgezet en die bezorgde de eerste hoognodige instroom van geld, maar natuurlijk is de kous daarmee niet af.  Gelukkig zal de opbrengst van de Stand Up for Senegal avond voor enige tijd soelaas brengen.  Want alle extra uitgaven gaan onverminderd door, en dus hebben wij alle schenkingen nog steeds broodnodig.
Twee weken geleden kwam een nieuwe baby de groep vergroten.   Het jongentje was vier weken oud, kerngezond, maar ongewenst door de biologische ouders.  In het weeshuis zal ook hij een goede start en veel liefde krijgen, die hem op weg moeten helpen naar een zonnige toekomst.  Hij zal kwaliteitsvoeding krijgen, er zal voor zijn hygiëne en comfort gezorgd worden, hij zal geknuffeld worden, de nounou’s zullen hem helpen bij zijn eerste
stapjes, eerste woordjes, en hem troosten bij zijn eerste verdrietjes.  Als hij er klaar voor is
zal hij naar de kleuterschool gaan en later naar het lager onderwijs.  Ook als hij voor die tijd
adoptieouders vindt, zal Bineta erop toezien dat aan al die behoeftes voldaan wordt, en
ieder jaar zullen hij en zijn adoptieouders uitgenodigd worden voor een groots kerstfeest.
Daar zal hij zijn vriendjes en vriendinnetjes uit het weeshuis terugvinden, en zijn
adoptieouders zullen ervaringen kunnen uitwisselen met personeel en andere adoptanten.  
En niet te geloven :terwijl we dit artikel schrijven komt de melding binnen dat er vanmorgen weeral een nieuw vondeling werd binnengebracht …
Ongewenste zwangerschappen zijn in onze Westerse cultuur makkelijker te voorkomen dan in Senegal.  Daarom wordt in samenwerking met Bineta gewerkt aan een project van
voorlichting en gezinsplanning.  Vrijwilligers uit België én Senegal zullen hier hun steentje in bijdragen.  Regelmatig doen wij beroep op vrijwilligers uit Europa, die hun professionele
kennis willen inzetten ten bate van het weeshuis en haar entourage.  We mochten al
genieten van de hulp van dokters, verpleegsters, vroedvrouwen, kinesisten.  Maar het gaat
niet alleen over (para)medische beroepen, ook handige harry’s en mensen uit allerlei
beroepscategorieën kunnen de handen uit de mouwen steken voor klusjes of goed
gefundeerde raad.

Sommigen worden spontaan ambassadeur in België, om het levenswerk van Bineta uit te dragen.  Zo bezochten Astrid en Nathalie het weeshuis in november 2023.
Terug in België organiseerden zij via hun netwerken een inzamelactie voor speelgoed en didactisch materiaal.  Dit is van zeer groot belang, vooral voor de groep kinderen die in
februari vanuit een ander weeshuis naar de Pouponnière kwamen : velen van hen hadden een motorische en algemene ontwikkelingsachterstand, omdat ze verwaarloosd werden, en iedere stimulans is belangrijk om die achterstand in te halen.  Resultaat was de zending van een grote hoeveelheid speelgoed, waarvoor hartelijk dank Nathalie en Astrid, en felicitaties voor jullie initiatief.  
Heb je nog geen kaarten voor de Stand Up avond ?  Zeker bestellen, via de link https://www.elckerlyc.be/programma/stand-voor-senegal-benefiet-comedy-avond
Breng die avond ook al je vragen mee, want het team van Afractie zal aanwezig zijn en met veel plezier vertellen over Bineta’s weeshuis en andere Afractie projecten.
Tot dan !

Tawféex í Jigéen: een sterk netwerk als fundament van een sterke werking.

Dominique Bellens, jarenlang lid van vzw Afractie ondernam een werkreis naar Dakar van 23 januari tot 2 maart jl. De focus lag op de begeleiding van de definitieve opstart van de activiteiten van Tawféex ì Jigéen, centrum voor het welzijn van de Senegalese vrouw.

Dominique: “Op 6 juni 2023 ontvingen we het geweldige nieuws dat Tawféex i Jigéen co-winnaar was van de subsidiewedstrijd rond de SDG’s van Mechelen Mondiaal. Tawfeéx kon rekenen op een bedrag van €16.767,50 om de opstart van haar projecten en dromen te realiseren. De focus van het recente werkbezoek lag dan ook op het nemen van beslissingen om de opstart van het centrum op een doordachte manier te realiseren.”

Het bestuur van Tawféex had in 2022 al de beslissing genomen om naast een Association (een vereniging) ook een Groupement d’intérets économiques (een economische poot) op te richten. Het doel van de economische poot is om inkomsten te genereren voor de Association, het effectieve centrum.

Een deel van het subsidiegeld zal gebruikt worden voor de opstart van 3 economische projecten

  • Een kippenkwekerij, die niet alleen cashflow kan genereren maar ook leverancier zal zijn voor vrouwen die een handel in kippen hebben.
  • Het drogen van medicinale kruiden om de gezondheid van de Senegalezen te ondersteunen. Op termijn zullen vrouwelijke medewerkers binnen dit project een betaalde job uitvoeren en zal een verkoopteam de waren op de markt brengen.
  • Verkoop van accessoires voor vrouwen via online netwerken. Dit project kan vrij snel cashflow opleveren en de naamsbekendheid van Tawféex vergroten. Door het creëren van een stevige achterban op social media, wordt het bereik groter op het moment dat de Association evenementen, opleidingen en workshops organiseert.

Dominique: “Het subsidiegeld van Mechelen geeft ons de kans om een goede doorstart te maken, maar we moeten het wel slim inzetten. Ondanks het mooie bedrag, kan geld ook snel verdwijnen. We willen dus een goede financiële basis opbouwen waardoor het Centrum Tawféex in de toekomst zelfbedruipend kan worden.”

Tijdens het werkbezoek werden zeer interessante contacten gelegd. Uit gesprekken bleek dat de nood aan coaching en psychologische ondersteuning van vrouwen écht noodzakelijk is. De interesse in een centrum als Tawféex is groot.
Bovendien zijn er al goed werkende initiatieven in Senegal, zoals Unies vers’elle in Guediawaye, een centrum dat vrouwen en meisjes opvangt die psychologisch of fysiek werden misbruikt. Tawféex heeft contacten gelegd met de coördinator van dit centrum.
“Ook binnen grote NGO’s zoals USAID blijkt er sterke nood te zijn aan ondersteuning en coaching van vrouwen. Senegal heeft geen historie van goed opgeleide coaches of mentoren. Centrum Tawféex is voor deze organisaties een meerwaarde omdat ze in de toekomst beroep kunnen doen op Tawféex voor hun Human Resources activiteiten,” aldus Dominique

De focusgroep van Tawféex is de Senegalese vrouw. Maar ook mannen hebben nood aan ondersteuning. Het jonge team van Souffle Rythmé die vooral coacht op expressie en communicatie, heeft al aangegeven met Tawféex te willen samenwerken in de toekomst.

Ook in grotere organisaties en bedrijven in Senegal gaan de deuren open voor Tawféex: coaching van vrouwelijke medewerkers en managers is een expertise waar veel vraag naar is. De samenwerking tussen Dominique en Djibril Diaw van Digitalin, zal Tawféex binnenbrengen in de Senegalese bedrijfswereld.

Via de contacten met Bond’Innov, de Franse incubator in Dakar, worden de lijnen gelegd naar het coachen van jonge ondernemers die in Senegal hun business opstarten.

Dominique:” Al deze contacten worden zorgvuldig gevoed en onderhouden. In Senegal is het hebben van een ruim netwerk van groot belang. Contacten openen deuren. Daar werken we aan…”

En er is nog een opportuniteit: de nauwe samenwerking tussen Tawféex í Jigéen en Atax, het project voor straatkinderen, dat al sinds de opstart het focusproject van vzw Afractie is, biedt mogelijkheden.
“We zijn op zoek naar een locatie die beide projecten kan huisvesten. Dat drukt de kosten, geeft ruimte aan een nauwe samenwerking en mogelijke synergiën, zoals de opstart van een opleiding tot kleermaker voor jonge vrouwen die hun school niet hebben afgemaakt. Dit project zal een plek krijgen onder de vleugels van Tawféex. En kleermaker Ousmane MBaye van Atax, die al jaren lesgeeft aan straatkinderen, zal de jonge vrouwen opleiden tot kleermaker. Een win-win…”

Terug in België, worden de contacten in Senegal zorgvuldig onderhouden. En tegelijk wordt het netwerk in België en Nederland vergroot.
“Ik neem 9 maart deel aan de Wilde Ganzen-dag in Nederland, een belangrijke bron van financiële middelen en expertise voor ons project. In samenwerking met het 4de Pijler Steunpunt organiseert vzw Afractie op 25 april in Mechelen een debat rond vrouwenwelzijn in Afrika. De details vind je in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina.
Er is veel nood aan psychologische ondersteuning van vrouwen, zowel in Europa als in Afrika. Wij als Tawféex í Jigéen willen hier graag ons steentje bijdragen”, aldus Dominique.

LCS: slachtoffer van de klimaatopwarming.

In februari was ondervoorzitster Nina op bezoek in Senegal. Het nieuws dat ze te melden heeft over ons landbouwproject ‘Le Coquetier Social’ is allesbehalve vrolijk:

Klimaatopwarming eist een zware tol in Senegal. De normale temperaturen in februari zijn gemiddeld 27 graden, soms iets meer, soms iets minder. Ik raadde mijn reisgezel Kevin aan enkele warme spullen mee te nemen voor de avonden. Bleek een beetje absurd, want temperaturen van 41 graden waren dit jaar meer de norm.

Waterschaarste is het gevolg. Bevolkingsgroei zorgt voor opdeling en bebouwing van gronden en samen met leeggeviste zeeën (export) zorgt dit voor intensievere landbouw, van het soort waar we niet blij van worden…

Specifiek voor de Coquetier zijn er ernstige gevolgen. De grond naast ons werd vorig jaar opgedeeld onder 7 erfgenamen. Degene die het stuk grond kreeg dat paalt aan het onze besloot een waterput te graven, en wel op 8 meter afstand van de onze (want logischerwijs is daar water te vinden ).

Resultaat: nog minder dan de helft wateropbrengst van het weinige dat we al hadden. Het breekt mijn hart om dit te zeggen, maar dit is de doodsteek van het project. Er is geen mogelijkheid meer om kippen te kweken, geen mogelijkheid om groenten te kweken. We hebben twee vaten water per dag, soms niet genoeg om ons te wassen zelfs. De fruitbomen zijn groot genoeg om zelf water uit de diepte te halen, maar daarvan kunnen de jongens niet leven, laat staan een project maken waar ze anderen kunnen opleiden.

We zochten tevergeefs naar oplossingen (denk aan het bezoek vorig jaar met de 2 ingenieurs). Ter plaatse brainstormen met de jongens en met Bart Van Campen (bestuurslid Afractie) en Kevin Van Kerkhove bracht ook nu geen soelaas.

Ablaye en Ama hebben absoluut het beste van zichzelf gegeven. Maar ook zij willen vooruit in het leven. Bedoeling is dat ze nu een rijopleiding volgen voor vrachtvervoer. Een rijbewijs is een troef die hen toch op weg helpt naar een job. Maar het liefst van al willen ze koken. We informeren ons naar opleidingen, en proberen zowel de jongens als de investeringen een nieuwe toekomst te geven in een Afractie project.

We zijn fier op de ontwikkeling die de jongens hebben doorgemaakt in en dankzij de Coquetier, maar tegelijk zeer triest dat we de handdoek in de ring moeten gooien. We kunnen echter onze schaarse middelen niet blijven investeren in een (mooi) project dat niet levensvatbaar (meer) is. In de loop van 2024 zal ‘Le Coquetier Social’ dan ook ophouden met bestaan.