Wat is de enige constante in het leven? Verandering!

In deze nieuwsbrief kondigen wij heel wat veranderingen aan binnen Afractie, zodat iedereen weer op de hoogte is.

Eind mei vond onze jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Wie lid is kreeg voor deze vergadering een uitnodiging of kon zich laten vertegenwoordigen via een volmacht, want zoals de statuten het voorschrijven wordt om de drie jaar de volledige Raad van Bestuur ontbonden.  En worden nieuwe mandaten toegewezen aan vrijwilligers die zich hiervoor kandidaat stellen.

Een onbezoldigde plaats in de Raad van Bestuur is een opgave en een verantwoordelijkheid en ook de toezegging om tijd en moeite te stoppen in het bereiken van de doelstelling van Afractie: kansen bieden aan kinderen in Senegal.

Het verheugt ons dan ook dat we nieuwe bestuursleden konden toevoegen aan ons groepje zodat het werk beter verdeeld kan worden.  Helaas moeten we ook afscheid nemen van Manfred Aendenboom, onze secretaris en penningmeester, die niet opnieuw zijn kandidatuur stelde. Hij gaat na jarenlange inzet andere horizonten opzoeken. Zijn inzet en kennis zullen bitter gemist worden en we gaan ons uiterste best doen om zijn taken in te vullen.

Maar er waait een nieuwe wind door Afractie en er zijn boeiende projecten in de maak.  De motivatie om die uit te werken zal u niet ontgaan in de komende maanden want er staat veel op het spel.

We beginnen met nieuws dat er al enige tijd zat aan te komen:  begin vorig jaar werd beslist dat eind december van dit jaar de financiële steun aan Atax stopgezet wordt.  Het team zal overgaan naar een zelfstandige werking, iets waarnaar we sinds het opstarten van Atax, nu al tien jaar geleden, gestreefd hebben.

Bij het toekennen van subsidies is het steeds een vereiste dat de organisatie in het Zuiden zich emancipeert en initiatieven neemt om de steun die uit het buitenland komt te vervangen door initiatieven in eigen land.  Het budget wordt nog tot het einde van dit jaar doorgestort.  Daarna zullen andere projecten ondersteund worden en ademruimte krijgen om op hun beurt iets te doen voor kinderen in kansarmoede.

Hoe bepaalt een Raad van Bestuur welke projecten ondersteund worden?

We doen beroep op onze ervaring en kennis van het land om de gelden die we inzamelen zodanig in te zetten dat ze een maximale bijdrage leveren aan de kinderen.

Daarom kozen we deze keer voor projecten die zijn ontstaan uit initiatieven uit Senegal zelf.   Dit garandeert de beste motivatie van de verantwoordelijken ter plaatse: ze voelen zich spontaan geroepen om tegemoet te komen aan een nood waarvan ze getuige zijn.  Met eigen middelen, zo goed als mogelijk, heel doelgericht.

Tijdens een traject dat we volgden in Brussel bij NGO Kiyo die hulp in het Zuiden begeleidt, leerden we dat de eerste vereiste voor iedere ‘ontwikkelingshulp’ is: luisteren naar de noden die er zijn volgens de mensen ter plaatse.  In tegenstelling tot werken aan normen die volgens ons in het Noorden belangrijk zijn maar vaak ter plaatse geen draagvlak vinden.

Sinds geruime tijd ondersteunen wij de talibés, kort uitgelegd de kinderen die gedwongen moeten bedelen om voor zichzelf en hun marabout (koranleraar) de kost bij elkaar te rapen.  Deze doelgroep blijft bestaan en zal via een ander project ook nieuwe kansen krijgen.

Ook de kinderen in het weeshuis van Bineta, de Pouponnière Sourire Bébé, hebben onze steun keihard nodig.  Begin dit jaar slaakten we nog een noodkreet toen Bineta op één dag tijd 12 nieuwe baby’s onder haar hoede kreeg, verwaarloosd en in zeer slechte gezondheid.  Zoals velen weten zijn er drie dagen na aankomst nog twee baby’s gestorven omdat ondanks de allerbeste zorgen de hulp te laat kwam. Schrijnende toestand die het team van het weeshuis voor een gigantische uitdaging stelde.

Het weeshuis van Bineta is een prima voorbeeld van een lokaal initiatief. Zonder hulp van de staat zorgt Bineta met een team dat door haar betaald wordt inmiddels voor 32 kinderen.

Kinderen van moeders met een mentale achterstand, vondelingen, weesjes en baby’s die in een ander weeshuis verwaarloosd werden.  De kinderen worden wettelijk onder haar hoede geplaatst, dus ze krijgt van de staat de verantwoordelijkheid, maar geen geld.   Er wordt gewerkt aan een gestructureerde hulp vanuit het ministerie voor de Vrouw en het Gezin, maar voorlopig ontving Bineta alleen veel lof en een eenmalige (piep)kleine bijdrage.  Afractie zal een deel van de werking financieren zodat Bineta meer tijd kan besteden aan de kinderen en minder bezig moet zijn met de constante zoektocht naar geld.

Een ander voorbeeld is de talibé werking van Djardjal die we helaas moesten stopzetten na verkoop van het pand waarin Djardjal gevestigd was.  Pape, de verantwoordelijke was met hart en ziel in de weer voor de talibés en hij is nog steeds zeer begaan met hen.  Pape vond inmiddels een job in een ziekenhuis in Thiès maar we werken aan plannen om hem opnieuw zijn hart te laten volgen en een project in te richten waar hij voor de straatkinderen kan zorgen.

Daar eindigt het niet…er zijn nog andere projecten waar aan gewerkt wordt, maar het is nog te vroeg om hier al veel over te vertellen.  U zult dus met veel belangstelling ook onze volgende nieuwsbrief moeten lezen en onze Facebook pagina in het oog houden🙂.

Zodra de plannen geconcretiseerd zijn zetten wij de projecten en meer uitleg hieromtrent voor u op een rijtje.

Wat u wel al mag weten is wie er in de nieuwe Raad van Bestuur zetelt:

  • Bart Mortier (voorzitter)
  • Kevin Van Kerkhove (secretaris)
  • Nina Van Hulle (ondervoorzitter)
  • Bart Van Campen (penningmeester)
  • Evelien Doms
  • René Vanhove

We willen Manfred nogmaals hartelijk danken voor zijn jarenlange enorme inzet en wensen hem en Ronald alvast veel geluk toe!

Zien we u op 29 juni in de Theater Elkerlyck ter gelegenheid van de Stand Up voor Senegal?   Dan kunnen we alle vernieuwingen bespreken.  Graag tot dan!