Kinderweeshuis Sourire Bébé

In 2011 werden door Mw Bineta Fatim Dieng onder de noemer ‘Aide aux Malades Mentaux Démunis’ (AMMD) 2 projecten opgericht in Thiès, de stad waar ook DjarDjal zich bevindt, om hulp te bieden aan vrouwen en/of kinderen met een verstandelijke beperking zonder middelen om hulp te zoeken of te krijgen. Deze doelgroep is al even ‘verweesd’ als de talibés in Senegal. Recent hebben we besloten om onze ondersteuning te verlenen aan deze reeds bestaande Senegalese hulpprojecten die Mw Bineta Fatim Dieng tot op heden hoofdzakelijk met eigen middelen heeft ondersteund. Het gaat om:

  1. La Pouponnière Sourire Bébé

Dit is een weeshuis in Thiès voor kinderen (van ouders) met een verstandelijke beperking,  kinderen uit arme gezinnen, weeskinderen of in de steek gelaten kinderen.  Meer en meer noteren we de omzwervingen van vrouwen en kinderen en achten we het nodig ons steentje bij te dragen.  Door een zorgstructuur voor de kinderen helpen we om het risico op sterfte van de baby’s te voorkomen.  Zij bevinden zich in een kwetsbare situatie en worden daarom vanaf de geboorte opgevangen en in de Pouponnière geplaatst. Naar aanleiding van een sociaal onderzoek door de erkende Senegalese instantie AEMO wordt een opvangprocedure gestart bij de jeugdrechtbank.  De crèche heeft momenteel een capaciteit van 20 à 25 baby’s en heeft fondsen nodig om te voorzien in de behoeften van de kinderen van 0 tot 5 jaar.

De kinderen worden opgedeeld in 3 categorieën: de allerkleinsten (van 0 tot 1 jaar oud), de middenleeftijd (van 1 tot 2 jaar) en de ouderen (kinderen van 2 tot 5 jaar, die ook naar kleuterschool gaan).  Op de leeftijd van 5 jaar wordt een definitieve oplossing gezocht om de kinderen te (laten) plaatsen bij een gastgezin, of, indien de thuissituatie het toelaat, terug te keren naar hun ouder(s).

  1. Caidi centrum.

Het Caidi centrum zorgt voor integratie van verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen met autisme en kinderen met syndroom van Down. Caidi tracht om voor hen een kader te scheppen van oriëntatie en empowerment.

In totaal werken er bij het kinderweeshuis en Caidi permanent zo’n 15 mensen:  kinderverzorgsters, kleuterleidsters en medisch geschoold personeel voor begeleiding van de verstandelijk gehandicapte kinderen.