Categorie archief: TiJ

Tawféex i Jigéen: leren het heft zelf in handen te nemen…

Dominique Bellens, ex-ondervoorzitter en al jarenlang lid van Afractie, was op werkvakantie in Senegal van 20 april tot 27 mei. De gekozen periode was een bewuste keuze, want tussen 1 en 6 mei 2023 had het Forum voor Sociale Economie en Solidariteit plaats in Dakar. Dominique zou samen met Sounounkou Traoré en Rose Seck, de 2 bestuursleden van Tawféex, hun organisatie vertegenwoordigen op het forum. Alle voorbereidingen werden getroffen: visitekaartjes gedrukt, een website (www.tawfeexijigeen.com) en facebookpagina aangemaakt… . Echter: last minute kregen ze te horen dat de gemeente Yoff niet de nodige reserveringen had gedaan en ze dus geen toegang hadden tot de het Forum…

Dominique: ”Dit was een leerschool. Zowel voor mij als voor mijn collega’s. We hadden alle eieren in 1 mand gelegd en, vanuit het vertrouwen dat we hadden in de gemeente, geen eigen initiatief genomen om onze toegang tot het Forum te verzekeren. Dit gebeurt ons dus geen tweede keer. Gelukkig hebben we geen tijd verloren: de professionele omkadering van Tawféex staat nu op punt. We kunnen nu ons netwerk uitbreiden en met een eigen look & feel onze missie naar buiten brengen.”

Via dat netwerk van de 3 dames werden al waardevolle contacten gelegd. Bij de terugkeer van Dominique in oktober van dit jaar zal Tawféex i Jigéen rond de tafel zitten met het Ministerie van de Vrouw en de Familie in Dakar, met US-AID en met diverse lokale spelers. Jaarlijks wordt in de maand november-december in Senegal gewerkt rond het thema “Vrouwen en geweld”. In dit kader zal Tawféex i Jigéen deelnemen aan een debat op de Senegalese tv.

Op 24 mei werd een evenement georganiseerd waarbij 20 leden van Tawféex werden bijeengebracht. Het doel was een open communicatie te voeren over hun noden, hun bezorgdheden en een duidelijk beeld te krijgen over wat ze verwachten van Tawféex. Dit evenement was zeer waardevol en werd door de doelgroep zeer geapprecieerd. Uit de conversaties tijdens het evenement bleek ook dat er veel nood is aan opleiding: hoe een financieel plan opmaken voor een business, hoe budgetteren, hoe zicht krijgen op de geldstroom in en uit… Ook hier zal Tawféex aan tegemoet proberen komen.

Op dit moment voeren Sounounkou en Rose ook gesprekken met de leden over mogelijke samenwerkingen. Dit valt onder de pijler “versterken van de solidariteit tussen vrouwen”.

Dominique: “Er is veel meer aan de hand met de Senegalese vrouw dan enkel het gebrek aan financiële stabiliteit. Ze draagt heel wat lasten op haar schouders. De stress die dit met zich meebrengt, zorgt voor vermoeidheid, fysieke klachten, depressies. Tawfeex wil ook hieraan tegemoet komen binnen de pijler “Persoonlijke ontwikkeling”, want enkel vrouwen die zich goed in hun vel voelen, zullen ook de slagen in het bereiken van een financiële stabiliteit. Het “Centre Tawféex” zal opgericht worden met het doel het welzijn van de vrouwen te bevorderen. Deze insteek is uniek in Senegal. We zijn ervan overtuigd dat we met het coaching- en opleidingscentrum heel wat leden van andere organisaties kunnen ondersteunen.“

Want samen bereiken we meer…

Tawféex í Jigéen: het eerste project krijgt vorm.

Dankzij het harde werk van Rose Seck en Sounounkou Traore, is het eerste project “Unité de production d’herbes aromatiques et légumes sèches” een feit. De economische poot van Tawféex í Jigéen zet hiermee haar schouders onder een project dat als doel heeft kruiden, groenten en later ook fruit te drogen.

De landbouw in Senegal zit de laatste jaren in de lift dankzij het groeiend bewustzijn bij de Senegalezen dat landbouw een belangrijke voedingsbron is, dankzij de steun van de regering en de introductie van meer gevorderde technologieën.
Het grote probleem in Senegal is de bewaring van de landbouwproducten. Jaarlijks verliest het land 25% van haar geoogste producten door een gebrek aan goede opslag of bewaring. Hierdoor moeten goederen weer ingevoerd worden, wat het leven van de Senegalezen alleen maar duurder maakt.
Het drogen van kruiden, groenten en fruit biedt een oplossing voor het probleem van bewaring én legt tegelijk de focus op het behoud van de voedingswaarde van de oogst. Bovendien blijven producten het ganse jaar in het aanbod (en is importeren niet nodig) en kan zo de prijs stabiel worden gehouden, wat een positieve impact heeft om de gezonde voeding van de Senegalezen.

Langs de andere kant beoogt Tawféex í Jigéen tegelijkertijd de economische ondersteuning van haar eigen leden. Enerzijds kunnen ze een rol opnemen als werknemer in het project, anderzijds kunnen ze de producten verkopen op markten en in winkels.
Er zit een grote win-win-win in dit project.
Om het project in de kijker te zetten, neemt Tawféex í Jigéen deel aan het “Forum mondial de l’économie sociale et solidaire” in Dakar dat plaatsvindt van 1 tot 6 mei 2023. Rose en Sounounkou zullen samen met Dominique Bellens, jarenlang lid van Afractie, het project voorstellen.
Eerste werk is om fondsen te verzamelen in Senegal bij diverse nationale en internationale instanties. Het Forum biedt een opportuniteit om te netwerken en onze plannen voor te leggen aan diverse geldschieters.
In 2023 zullen we tevens het project en haar vorderingen voorleggen aan Belgische instanties die hun schouders mee willen zetten onder de structurele ondersteuning van de landbouw in Senegal en meer bepaald onder het drogen van de landbouwproducten met het doel gezonde voeding betaalbaar te houden.
Tawféex í Jigéen beoogt tevens de verbetering van de familiale en economische situatie van haar leden. Want pas als de financiële situatie van vrouwen in Senegal verbetert, is er ook ruimte voor vruchtbare samenwerkingen en persoonlijke groei.