Categorie archief: TiJ

Tawféex í Jigéen: een sterk netwerk als fundament van een sterke werking.

Dominique Bellens, jarenlang lid van vzw Afractie ondernam een werkreis naar Dakar van 23 januari tot 2 maart jl. De focus lag op de begeleiding van de definitieve opstart van de activiteiten van Tawféex ì Jigéen, centrum voor het welzijn van de Senegalese vrouw.

Dominique: “Op 6 juni 2023 ontvingen we het geweldige nieuws dat Tawféex i Jigéen co-winnaar was van de subsidiewedstrijd rond de SDG’s van Mechelen Mondiaal. Tawfeéx kon rekenen op een bedrag van €16.767,50 om de opstart van haar projecten en dromen te realiseren. De focus van het recente werkbezoek lag dan ook op het nemen van beslissingen om de opstart van het centrum op een doordachte manier te realiseren.”

Het bestuur van Tawféex had in 2022 al de beslissing genomen om naast een Association (een vereniging) ook een Groupement d’intérets économiques (een economische poot) op te richten. Het doel van de economische poot is om inkomsten te genereren voor de Association, het effectieve centrum.

Een deel van het subsidiegeld zal gebruikt worden voor de opstart van 3 economische projecten

  • Een kippenkwekerij, die niet alleen cashflow kan genereren maar ook leverancier zal zijn voor vrouwen die een handel in kippen hebben.
  • Het drogen van medicinale kruiden om de gezondheid van de Senegalezen te ondersteunen. Op termijn zullen vrouwelijke medewerkers binnen dit project een betaalde job uitvoeren en zal een verkoopteam de waren op de markt brengen.
  • Verkoop van accessoires voor vrouwen via online netwerken. Dit project kan vrij snel cashflow opleveren en de naamsbekendheid van Tawféex vergroten. Door het creëren van een stevige achterban op social media, wordt het bereik groter op het moment dat de Association evenementen, opleidingen en workshops organiseert.

Dominique: “Het subsidiegeld van Mechelen geeft ons de kans om een goede doorstart te maken, maar we moeten het wel slim inzetten. Ondanks het mooie bedrag, kan geld ook snel verdwijnen. We willen dus een goede financiële basis opbouwen waardoor het Centrum Tawféex in de toekomst zelfbedruipend kan worden.”

Tijdens het werkbezoek werden zeer interessante contacten gelegd. Uit gesprekken bleek dat de nood aan coaching en psychologische ondersteuning van vrouwen écht noodzakelijk is. De interesse in een centrum als Tawféex is groot.
Bovendien zijn er al goed werkende initiatieven in Senegal, zoals Unies vers’elle in Guediawaye, een centrum dat vrouwen en meisjes opvangt die psychologisch of fysiek werden misbruikt. Tawféex heeft contacten gelegd met de coördinator van dit centrum.
“Ook binnen grote NGO’s zoals USAID blijkt er sterke nood te zijn aan ondersteuning en coaching van vrouwen. Senegal heeft geen historie van goed opgeleide coaches of mentoren. Centrum Tawféex is voor deze organisaties een meerwaarde omdat ze in de toekomst beroep kunnen doen op Tawféex voor hun Human Resources activiteiten,” aldus Dominique

De focusgroep van Tawféex is de Senegalese vrouw. Maar ook mannen hebben nood aan ondersteuning. Het jonge team van Souffle Rythmé die vooral coacht op expressie en communicatie, heeft al aangegeven met Tawféex te willen samenwerken in de toekomst.

Ook in grotere organisaties en bedrijven in Senegal gaan de deuren open voor Tawféex: coaching van vrouwelijke medewerkers en managers is een expertise waar veel vraag naar is. De samenwerking tussen Dominique en Djibril Diaw van Digitalin, zal Tawféex binnenbrengen in de Senegalese bedrijfswereld.

Via de contacten met Bond’Innov, de Franse incubator in Dakar, worden de lijnen gelegd naar het coachen van jonge ondernemers die in Senegal hun business opstarten.

Dominique:” Al deze contacten worden zorgvuldig gevoed en onderhouden. In Senegal is het hebben van een ruim netwerk van groot belang. Contacten openen deuren. Daar werken we aan…”

En er is nog een opportuniteit: de nauwe samenwerking tussen Tawféex í Jigéen en Atax, het project voor straatkinderen, dat al sinds de opstart het focusproject van vzw Afractie is, biedt mogelijkheden.
“We zijn op zoek naar een locatie die beide projecten kan huisvesten. Dat drukt de kosten, geeft ruimte aan een nauwe samenwerking en mogelijke synergiën, zoals de opstart van een opleiding tot kleermaker voor jonge vrouwen die hun school niet hebben afgemaakt. Dit project zal een plek krijgen onder de vleugels van Tawféex. En kleermaker Ousmane MBaye van Atax, die al jaren lesgeeft aan straatkinderen, zal de jonge vrouwen opleiden tot kleermaker. Een win-win…”

Terug in België, worden de contacten in Senegal zorgvuldig onderhouden. En tegelijk wordt het netwerk in België en Nederland vergroot.
“Ik neem 9 maart deel aan de Wilde Ganzen-dag in Nederland, een belangrijke bron van financiële middelen en expertise voor ons project. In samenwerking met het 4de Pijler Steunpunt organiseert vzw Afractie op 25 april in Mechelen een debat rond vrouwenwelzijn in Afrika. De details vind je in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina.
Er is veel nood aan psychologische ondersteuning van vrouwen, zowel in Europa als in Afrika. Wij als Tawféex í Jigéen willen hier graag ons steentje bijdragen”, aldus Dominique.

Tawféex i Jigéen: leren het heft zelf in handen te nemen…

Dominique Bellens, ex-ondervoorzitter en al jarenlang lid van Afractie, was op werkvakantie in Senegal van 20 april tot 27 mei. De gekozen periode was een bewuste keuze, want tussen 1 en 6 mei 2023 had het Forum voor Sociale Economie en Solidariteit plaats in Dakar. Dominique zou samen met Sounounkou Traoré en Rose Seck, de 2 bestuursleden van Tawféex, hun organisatie vertegenwoordigen op het forum. Alle voorbereidingen werden getroffen: visitekaartjes gedrukt, een website (www.tawfeexijigeen.com) en facebookpagina aangemaakt… . Echter: last minute kregen ze te horen dat de gemeente Yoff niet de nodige reserveringen had gedaan en ze dus geen toegang hadden tot de het Forum…

Dominique: ”Dit was een leerschool. Zowel voor mij als voor mijn collega’s. We hadden alle eieren in 1 mand gelegd en, vanuit het vertrouwen dat we hadden in de gemeente, geen eigen initiatief genomen om onze toegang tot het Forum te verzekeren. Dit gebeurt ons dus geen tweede keer. Gelukkig hebben we geen tijd verloren: de professionele omkadering van Tawféex staat nu op punt. We kunnen nu ons netwerk uitbreiden en met een eigen look & feel onze missie naar buiten brengen.”

Via dat netwerk van de 3 dames werden al waardevolle contacten gelegd. Bij de terugkeer van Dominique in oktober van dit jaar zal Tawféex i Jigéen rond de tafel zitten met het Ministerie van de Vrouw en de Familie in Dakar, met US-AID en met diverse lokale spelers. Jaarlijks wordt in de maand november-december in Senegal gewerkt rond het thema “Vrouwen en geweld”. In dit kader zal Tawféex i Jigéen deelnemen aan een debat op de Senegalese tv.

Op 24 mei werd een evenement georganiseerd waarbij 20 leden van Tawféex werden bijeengebracht. Het doel was een open communicatie te voeren over hun noden, hun bezorgdheden en een duidelijk beeld te krijgen over wat ze verwachten van Tawféex. Dit evenement was zeer waardevol en werd door de doelgroep zeer geapprecieerd. Uit de conversaties tijdens het evenement bleek ook dat er veel nood is aan opleiding: hoe een financieel plan opmaken voor een business, hoe budgetteren, hoe zicht krijgen op de geldstroom in en uit… Ook hier zal Tawféex aan tegemoet proberen komen.

Op dit moment voeren Sounounkou en Rose ook gesprekken met de leden over mogelijke samenwerkingen. Dit valt onder de pijler “versterken van de solidariteit tussen vrouwen”.

Dominique: “Er is veel meer aan de hand met de Senegalese vrouw dan enkel het gebrek aan financiële stabiliteit. Ze draagt heel wat lasten op haar schouders. De stress die dit met zich meebrengt, zorgt voor vermoeidheid, fysieke klachten, depressies. Tawfeex wil ook hieraan tegemoet komen binnen de pijler “Persoonlijke ontwikkeling”, want enkel vrouwen die zich goed in hun vel voelen, zullen ook de slagen in het bereiken van een financiële stabiliteit. Het “Centre Tawféex” zal opgericht worden met het doel het welzijn van de vrouwen te bevorderen. Deze insteek is uniek in Senegal. We zijn ervan overtuigd dat we met het coaching- en opleidingscentrum heel wat leden van andere organisaties kunnen ondersteunen.“

Want samen bereiken we meer…

Tawféex í Jigéen: het eerste project krijgt vorm.

Dankzij het harde werk van Rose Seck en Sounounkou Traore, is het eerste project “Unité de production d’herbes aromatiques et légumes sèches” een feit. De economische poot van Tawféex í Jigéen zet hiermee haar schouders onder een project dat als doel heeft kruiden, groenten en later ook fruit te drogen.

De landbouw in Senegal zit de laatste jaren in de lift dankzij het groeiend bewustzijn bij de Senegalezen dat landbouw een belangrijke voedingsbron is, dankzij de steun van de regering en de introductie van meer gevorderde technologieën.
Het grote probleem in Senegal is de bewaring van de landbouwproducten. Jaarlijks verliest het land 25% van haar geoogste producten door een gebrek aan goede opslag of bewaring. Hierdoor moeten goederen weer ingevoerd worden, wat het leven van de Senegalezen alleen maar duurder maakt.
Het drogen van kruiden, groenten en fruit biedt een oplossing voor het probleem van bewaring én legt tegelijk de focus op het behoud van de voedingswaarde van de oogst. Bovendien blijven producten het ganse jaar in het aanbod (en is importeren niet nodig) en kan zo de prijs stabiel worden gehouden, wat een positieve impact heeft om de gezonde voeding van de Senegalezen.

Langs de andere kant beoogt Tawféex í Jigéen tegelijkertijd de economische ondersteuning van haar eigen leden. Enerzijds kunnen ze een rol opnemen als werknemer in het project, anderzijds kunnen ze de producten verkopen op markten en in winkels.
Er zit een grote win-win-win in dit project.
Om het project in de kijker te zetten, neemt Tawféex í Jigéen deel aan het “Forum mondial de l’économie sociale et solidaire” in Dakar dat plaatsvindt van 1 tot 6 mei 2023. Rose en Sounounkou zullen samen met Dominique Bellens, jarenlang lid van Afractie, het project voorstellen.
Eerste werk is om fondsen te verzamelen in Senegal bij diverse nationale en internationale instanties. Het Forum biedt een opportuniteit om te netwerken en onze plannen voor te leggen aan diverse geldschieters.
In 2023 zullen we tevens het project en haar vorderingen voorleggen aan Belgische instanties die hun schouders mee willen zetten onder de structurele ondersteuning van de landbouw in Senegal en meer bepaald onder het drogen van de landbouwproducten met het doel gezonde voeding betaalbaar te houden.
Tawféex í Jigéen beoogt tevens de verbetering van de familiale en economische situatie van haar leden. Want pas als de financiële situatie van vrouwen in Senegal verbetert, is er ook ruimte voor vruchtbare samenwerkingen en persoonlijke groei.