Tawféex í Jigéen: een sterk netwerk als fundament van een sterke werking.

Dominique Bellens, jarenlang lid van vzw Afractie ondernam een werkreis naar Dakar van 23 januari tot 2 maart jl. De focus lag op de begeleiding van de definitieve opstart van de activiteiten van Tawféex ì Jigéen, centrum voor het welzijn van de Senegalese vrouw.

Dominique: “Op 6 juni 2023 ontvingen we het geweldige nieuws dat Tawféex i Jigéen co-winnaar was van de subsidiewedstrijd rond de SDG’s van Mechelen Mondiaal. Tawfeéx kon rekenen op een bedrag van €16.767,50 om de opstart van haar projecten en dromen te realiseren. De focus van het recente werkbezoek lag dan ook op het nemen van beslissingen om de opstart van het centrum op een doordachte manier te realiseren.”

Het bestuur van Tawféex had in 2022 al de beslissing genomen om naast een Association (een vereniging) ook een Groupement d’intérets économiques (een economische poot) op te richten. Het doel van de economische poot is om inkomsten te genereren voor de Association, het effectieve centrum.

Een deel van het subsidiegeld zal gebruikt worden voor de opstart van 3 economische projecten

  • Een kippenkwekerij, die niet alleen cashflow kan genereren maar ook leverancier zal zijn voor vrouwen die een handel in kippen hebben.
  • Het drogen van medicinale kruiden om de gezondheid van de Senegalezen te ondersteunen. Op termijn zullen vrouwelijke medewerkers binnen dit project een betaalde job uitvoeren en zal een verkoopteam de waren op de markt brengen.
  • Verkoop van accessoires voor vrouwen via online netwerken. Dit project kan vrij snel cashflow opleveren en de naamsbekendheid van Tawféex vergroten. Door het creëren van een stevige achterban op social media, wordt het bereik groter op het moment dat de Association evenementen, opleidingen en workshops organiseert.

Dominique: “Het subsidiegeld van Mechelen geeft ons de kans om een goede doorstart te maken, maar we moeten het wel slim inzetten. Ondanks het mooie bedrag, kan geld ook snel verdwijnen. We willen dus een goede financiële basis opbouwen waardoor het Centrum Tawféex in de toekomst zelfbedruipend kan worden.”

Tijdens het werkbezoek werden zeer interessante contacten gelegd. Uit gesprekken bleek dat de nood aan coaching en psychologische ondersteuning van vrouwen écht noodzakelijk is. De interesse in een centrum als Tawféex is groot.
Bovendien zijn er al goed werkende initiatieven in Senegal, zoals Unies vers’elle in Guediawaye, een centrum dat vrouwen en meisjes opvangt die psychologisch of fysiek werden misbruikt. Tawféex heeft contacten gelegd met de coördinator van dit centrum.
“Ook binnen grote NGO’s zoals USAID blijkt er sterke nood te zijn aan ondersteuning en coaching van vrouwen. Senegal heeft geen historie van goed opgeleide coaches of mentoren. Centrum Tawféex is voor deze organisaties een meerwaarde omdat ze in de toekomst beroep kunnen doen op Tawféex voor hun Human Resources activiteiten,” aldus Dominique

De focusgroep van Tawféex is de Senegalese vrouw. Maar ook mannen hebben nood aan ondersteuning. Het jonge team van Souffle Rythmé die vooral coacht op expressie en communicatie, heeft al aangegeven met Tawféex te willen samenwerken in de toekomst.

Ook in grotere organisaties en bedrijven in Senegal gaan de deuren open voor Tawféex: coaching van vrouwelijke medewerkers en managers is een expertise waar veel vraag naar is. De samenwerking tussen Dominique en Djibril Diaw van Digitalin, zal Tawféex binnenbrengen in de Senegalese bedrijfswereld.

Via de contacten met Bond’Innov, de Franse incubator in Dakar, worden de lijnen gelegd naar het coachen van jonge ondernemers die in Senegal hun business opstarten.

Dominique:” Al deze contacten worden zorgvuldig gevoed en onderhouden. In Senegal is het hebben van een ruim netwerk van groot belang. Contacten openen deuren. Daar werken we aan…”

En er is nog een opportuniteit: de nauwe samenwerking tussen Tawféex í Jigéen en Atax, het project voor straatkinderen, dat al sinds de opstart het focusproject van vzw Afractie is, biedt mogelijkheden.
“We zijn op zoek naar een locatie die beide projecten kan huisvesten. Dat drukt de kosten, geeft ruimte aan een nauwe samenwerking en mogelijke synergiën, zoals de opstart van een opleiding tot kleermaker voor jonge vrouwen die hun school niet hebben afgemaakt. Dit project zal een plek krijgen onder de vleugels van Tawféex. En kleermaker Ousmane MBaye van Atax, die al jaren lesgeeft aan straatkinderen, zal de jonge vrouwen opleiden tot kleermaker. Een win-win…”

Terug in België, worden de contacten in Senegal zorgvuldig onderhouden. En tegelijk wordt het netwerk in België en Nederland vergroot.
“Ik neem 9 maart deel aan de Wilde Ganzen-dag in Nederland, een belangrijke bron van financiële middelen en expertise voor ons project. In samenwerking met het 4de Pijler Steunpunt organiseert vzw Afractie op 25 april in Mechelen een debat rond vrouwenwelzijn in Afrika. De details vind je in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina.
Er is veel nood aan psychologische ondersteuning van vrouwen, zowel in Europa als in Afrika. Wij als Tawféex í Jigéen willen hier graag ons steentje bijdragen”, aldus Dominique.