STOP la pauvreté

Doelgroep

Het tweede programma waar Afractie zich op richt is “Stop la pauvreté”.

Enerzijds richten we ons met dit programma op jongens en meisjes uit arme families in Yoff. Deze gezinnen komen uit het binnenland en soms uit buurlanden(zoals Guinée) met de hoop in de stad werk te vinden en een beter leven te leiden. Werk is echter moeilijk te vinden. De gezinnen komen terecht in onafgewerkte gebouwen die zij kraken. Ze leven in onhygiënische omstandigheden, vaak zonder water, sanitair of elektriciteit. Wanneer de eigenaar bovendien beslist om verder te bouwen aan het huis, is het gezin verplicht een ander onderkomen te zoeken.

De ouders, soms ook alleenstaande moeders, zijn de hele dag aan het werk, op zoek naar werk of zijn werkloos en hebben in alle gevallen te weinig middelen om hun kinderen naar school te sturen. Bijgevolg hangen de kinderen de hele dag rond op straat of thuis.

Anderzijds zijn er families in Yoff die in betere woonomstandigheden leven. Toch zijn er veel van die families die hun kinderen om financiële redenen niet naar de kleuterschool kunnen sturen.  Daardoor lopen veel kinderen al snel een achterstand op in de lagere school, zeker als je in aanmerking neemt dat de publieke scholen vaak weinig kwalitatief onderwijs leveren. Wanneer kinderen naar het eerste leerjaar gaan, zijn zij nog niet gewend om zich te bewegen in een klasomgeving. Bovendien kunnen ze nog geen Frans terwijl de lessen in Senegal vanaf het eerste leerjaar in het Frans worden gegeven. Daarnaast missen zij heel wat helpende basisvaardigheden die je normaal in de kleuterklas leert.

Aanbod

13353_1420083748315338_6370760478171753201_nMet de ouders van een groep kinderen in (kans)armoede is afgesproken dat zij op vaste basis terecht kunnen in een opvanghuis om hun leerkansen te verhogen. Jaarlijks regelen Afractie en het opvanghuis de inschrijving en betaling van een groep kinderen in de publieke school in de buurt. De lokale medewerkers trachten daarnaast tegemoet te komen aan hun basisbehoeften. Lees hier meer over het aanbod in het opvanghuis.