Over ons

Onze missie is het werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen ten voordele van kinderen en jongeren in armoede in Senegal. Dit doen we door financiële ondersteuning van verschillende projecten in Senegal, sensibiliserende acties in België en overleg met de lokale partners.

Duurzaamheid, eerlijkheid, transparantie en engagement staan daarbij centraal.

Afractie is een kleinschalige VZW en bestaat louter uit vrijwilligers die zich via deze manier willen engageren om meer kansen te bieden aan straatkinderen in Senegal. De raad van bestuur bestaat uit vijf personen.

Bart Mortier
Netwerker en bemiddelaar. Vindt het belangrijk om doordacht en met kennis te handelen.

13872895_10153858286931482_8133432215474940174_nManfred Aendenboom
Nauwkeurige administrator, brengt structuur en is actief bezig met fondsenwervende activiteiten. 


301101_2374707329898_531918909_nNina Van Hulle
Creatieve actievoerder en aanspreekpunt. Bemant steevast onze Afractiestand. 
Evelien Doms
Field worker met expertise qua medische ondersteuning en gezondheid. Daarin neemt ze zowel een administratieve (contact met bevoegde medische instanties, informatieverstrekking...) als een pragmatische ( aanwezigheid ter plaatse, inrichten medicijnenkast, consultaties,..) kant voor haar rekening. In België werkzaam als verpleegster en vroedvrouw.
 

Deze raad van bestuur wordt bijgestaan door een aantal vaste medewerkers.