Tawféex i Jigéen: leren het heft zelf in handen te nemen…

Dominique Bellens, ex-ondervoorzitter en al jarenlang lid van Afractie, was op werkvakantie in Senegal van 20 april tot 27 mei. De gekozen periode was een bewuste keuze, want tussen 1 en 6 mei 2023 had het Forum voor Sociale Economie en Solidariteit plaats in Dakar. Dominique zou samen met Sounounkou Traoré en Rose Seck, de 2 bestuursleden van Tawféex, hun organisatie vertegenwoordigen op het forum. Alle voorbereidingen werden getroffen: visitekaartjes gedrukt, een website (www.tawfeexijigeen.com) en facebookpagina aangemaakt… . Echter: last minute kregen ze te horen dat de gemeente Yoff niet de nodige reserveringen had gedaan en ze dus geen toegang hadden tot de het Forum…

Dominique: ”Dit was een leerschool. Zowel voor mij als voor mijn collega’s. We hadden alle eieren in 1 mand gelegd en, vanuit het vertrouwen dat we hadden in de gemeente, geen eigen initiatief genomen om onze toegang tot het Forum te verzekeren. Dit gebeurt ons dus geen tweede keer. Gelukkig hebben we geen tijd verloren: de professionele omkadering van Tawféex staat nu op punt. We kunnen nu ons netwerk uitbreiden en met een eigen look & feel onze missie naar buiten brengen.”

Via dat netwerk van de 3 dames werden al waardevolle contacten gelegd. Bij de terugkeer van Dominique in oktober van dit jaar zal Tawféex i Jigéen rond de tafel zitten met het Ministerie van de Vrouw en de Familie in Dakar, met US-AID en met diverse lokale spelers. Jaarlijks wordt in de maand november-december in Senegal gewerkt rond het thema “Vrouwen en geweld”. In dit kader zal Tawféex i Jigéen deelnemen aan een debat op de Senegalese tv.

Op 24 mei werd een evenement georganiseerd waarbij 20 leden van Tawféex werden bijeengebracht. Het doel was een open communicatie te voeren over hun noden, hun bezorgdheden en een duidelijk beeld te krijgen over wat ze verwachten van Tawféex. Dit evenement was zeer waardevol en werd door de doelgroep zeer geapprecieerd. Uit de conversaties tijdens het evenement bleek ook dat er veel nood is aan opleiding: hoe een financieel plan opmaken voor een business, hoe budgetteren, hoe zicht krijgen op de geldstroom in en uit… Ook hier zal Tawféex aan tegemoet proberen komen.

Op dit moment voeren Sounounkou en Rose ook gesprekken met de leden over mogelijke samenwerkingen. Dit valt onder de pijler “versterken van de solidariteit tussen vrouwen”.

Dominique: “Er is veel meer aan de hand met de Senegalese vrouw dan enkel het gebrek aan financiële stabiliteit. Ze draagt heel wat lasten op haar schouders. De stress die dit met zich meebrengt, zorgt voor vermoeidheid, fysieke klachten, depressies. Tawfeex wil ook hieraan tegemoet komen binnen de pijler “Persoonlijke ontwikkeling”, want enkel vrouwen die zich goed in hun vel voelen, zullen ook de slagen in het bereiken van een financiële stabiliteit. Het “Centre Tawféex” zal opgericht worden met het doel het welzijn van de vrouwen te bevorderen. Deze insteek is uniek in Senegal. We zijn ervan overtuigd dat we met het coaching- en opleidingscentrum heel wat leden van andere organisaties kunnen ondersteunen.“

Want samen bereiken we meer…