Le Coquetier is een talibé !

Talibes zijn er in vele soorten.  Letterlijk betekent talibé: een leerling, in dit geval van de Koran.  Degenen die in de doelgroep zitten van Afractie zijn jongens die op zeer jonge leeftijd (soms vanaf 4 jaar!!!) bij de ouders worden weggehaald om een leven op straat te beginnen, bedelend voor de meester die hen de Koran leert.  De ene koranmeester is al toleranter dan de andere. Sommigen zorgen zeer goed voor de jongens die ze onder hun hoede hebben, maar Afractie hoopt een waarde te zijn in het leven van hen die het echt niet getroffen hebben.  Dat de kinderrechten van de bedelende talibés geschonden worden is een feit dat we, eenmaal we het gezien hebben, niet meer kunnen vergeten.  Hoewel de studie van de Koran de kinderen zeker kan verrijken, en dat vaak doet, zijn er schrijnende tekorten op andere gebieden.  De maatschappij heeft de taak om zich het lot van deze kinderen aan te trekken.  Gebeurt dat niet, dan loopt het onherroepelijk fout.  Herhaaldelijk krijgen we verhalen van kinderen die het leven lieten.  Zo erg.
In de projecten die door Afractie ondersteund worden, proberen wij de jongens te oriënteren naar een beroepsleven dat hen bevrijdt van bedelen, uitbuiting, of zelfs criminaliteit. (Een kat in het nauw maakt rare sprongen …). Dat geeft hen een doel en nieuwe kansen.
In vele opzichten is ons landbouwproject Le Coquetier Social (LCS) een talibé. LCS verloor op zeer jonge leeftijd haar vader en bezieler.  Gelukkig stonden pleegouders klaar om het project groot te brengen tot het op eigen benen kan staan. In Afrika zegt men “it takes a village to raise a child”.  En zelfs een dorp is niet voldoende om LCS groot te brengen. Le Coquetier moest bedelen bij de wereld buiten het dorp.
Samen met het kind, groeien ook de (pleeg)ouders.  Dat is altijd zo.  Hoewel communicatie met Ablaye en Ama moeizaam verloopt, geven de jongens blijk van initiatief en volharding.  De lessen Frans waren nog maar net begonnen, en wij spreken geen Peul, Wolof of Creools, de drie talen die Ablaye en Ama spreken. Maar in het afgelopen jaar, waarin het bang afwachten was wat er zou gebeuren als we het project in handen lieten van de twee jongens die slechts een drie maanden durende opleiding kregen in LCS, gebeurde heel wat.  Het project werd een experiment, en een peiling naar het potentieel van jongens die op straat opgroeiden, bedelend, en die niet naar school konden om te leren lezen, schrijven, rekenen, .. en alle andere dingen die kinderen in de basisschool leren.  Ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om op die manier in het leven te staan.
En wat blijkt.  Een gevaarlijke trap werd beveiligd, muren werden geschilderd, een druppelirrigatie werd aangelegd, tomaten werden aangeplant …  Oplossingen werden gezocht voor de problematische aanvoer van ééndagskuikens.  De jongens gingen bij de buren te rade om te kijken hoe ze groenten konden kweken.  De eerste tomatenoogst mag er ondertussen wezen! En met de nieuwe fiets die werd aangekocht kunnen die tomaten nu ook naar de markt gevoerd worden om verkocht te worden.
Beschikbaarheid van water blijft een probleem, maar we hebben er goede hoop in dat we dit jaar nog verbetering kunnen brengen in de situatie. We proberen het geld bij elkaar te krijgen voor een geofysische studie die dan moet aantonen welke de meest geschikte plaats is om een diepteboring te doen, op zoek naar water.  En als er water is, zal le Coquetier weer kunnen groeien en verder de weg afleggen naar het verwezenlijken van het potentieel dat er is, om uiteindelijk een sterk volwassen project te worden waar heel wat nieuwe straatkinderen ook de transformatie kunnen maken naar een onafhankelijk volwassen leven.

Nieuwtjes uit ATAX

Onlangs was Dominique, onze vroegere ondervoorzitster, op bezoek in Senegal. Uit haar verslag leerden we volgende dingen:

  • Keita is ondertussen echt een bekend persoon in Dakar. Hij heeft ook een enorm waardevol netwerk. Ibra en ik hebben vrienden van hem bezocht in Mermoz. Zeer aangename en intelligente mensen. Na al die jaren is die man Atax komen bezoeken. Hun zoon is een professionele basketbalspeler in Amerika… Hij is nu in Senegal. Keita gaat hem inschakelen als vrijwilliger in het project én als inspiratie voor de talibés.
  • Via zijn contacten kreeg Keita ook de gelegenheid om zijn verhaal te doen op televisie (te zien op Youtube, voor wie Wolof machtig is) en te benadrukken hoe belangrijk het is om te werken aan de reïntegratie van de talibés in de Senegalese maatschappij, zoals men bij ATAX probeert via de workshops.
  • in het kader van het ‘Food & Health’-project wordt momenteel vooral de nadruk gelegd op: de fabricage van dadelsuiker en -poeder (dat o.a. door een dochter van vrienden van Keita die taarten voor feesten bakt zal uitgetest worden), de opstart van de kweek van steviaplanten (bijkomende suikervervanger) en het kweken van geneeskrachtige kruiden.
  • Op dit moment wordt de hele tuin van Atax onder handen genomen. We hebben een afspraak gehad met een hele enthousiaste tuinier die zelf experimenteert met allerlei kruiden en planten. De tuin wordt heraangelegd. De bakken krijgen ook een plek en worden hernieuwd en er komen potten met kruiden.  Dit zal niet alleen een experimenteer-plek zijn voor Ali en Ibra maar ook een aantrekkingspool voor Atax.
    Kruiden zullen gedroogd en verkocht worden, groenten zullen verkocht worden ( bv sla, want dat is moeilijk verkrijgbaar momenteel), er zullen ook fruitboompjes komen, mensen kunnen bakken kopen om zelf kruiden en groenten te telen, …

Al bij al heerst er dus een goede ‘vibe’ in het opvanghuis, ondanks het feit dat gebrekkige interne communicatie soms zorgt voor onnodige vertraging. Maar we zijn fier op de behaalde resultaten.

Over de rauwe werkelijkheid waarin talibés leven: de dood van 2 talibés in Touba, de Heilige stad.

Bij Afractie proberen we te focussen op positieve tendensen in de projecten, op succesverhalen, op initiatieven met een perspectief en hoop op een betere toekomst voor de kinderen. Af en toe wordt de rauwe, harde realiteit ons echter keihard in het gezicht gegooid, o.a. door wat in de Senegalese pers verschijnt. En dan beseffen we weer: het leven van de talibés in de daara’s is verschrikkelijk. We kunnen niet genoeg benadrukken dat ALLE kinderrechten van de talibés met de voeten worden getreden.
We volgen het nieuws via sociale media, nieuwsbrieven, artikels en natuurlijk contacten met de medewerkers van de projecten in Senegal. Meer dan regelmatig verschijnen er in de Senegalese pers artikels over het misbruik en de mishandeling van talibés. Dat het tegenwoordig in de pers komt is al een goede zaak. Hoe er over bericht wordt, is iets anders. Onderstaande artikels spreken voor zich. Op 29/11 verscheen het eerste artikel, op 10/12 het laatste. Droge, feitelijke berichtgeving zonder veel commentaar, met veel nadruk op het niet respecteren van de begrafenisregels maar weinig empathie voor de kinderen en uiteindelijk een zeer lichte straf voor de verantwoordelijke.

Senenews – 29/11/2021
Touba – Verdachte dood van twee talibés: Koranleraar in hechtenis genomen
De gebeurtenissen vonden plaats in de nacht van 26 op 27 november in de wijk Sam, in de stad Touba. Koranleraar A.S. vervoerde twee levenloze lichamen naar het mortuarium van Guédé. Hij deed dit nadat hij de ouders van de twee talibés had geïnformeerd. Volgens hem hadden ze hun leven verloren na hoofdpijn en buikpijn. De koranleraar in kwestie achtte het noodzakelijk om de levenloze lichamen naar het mortuarium te brengen. Hij wilde ze de volgende dag begraven zonder de regels inzake begrafenissen te respecteren. Gealarmeerd door de bewakers van de begraafplaats van Guédé, maakte de politie van het
politiebureau van Guy Mbinde hieraan een einde. De twee levenloze lichamen werden naar het Matlaboul Fawzeyni-ziekenhuis vervoerd.

De koranleraar vertelde de onderzoekers dat op 25 november de 10-jarige SA hem kwam zeggen dat hij aan hoofdpijn leed. Hij gaf hem eten vooraleer te gaan bidden. Hij zei dat op die dag rond 22u. een van zijn leerlingen hem kwam informeren dat ook de 9-jarige BDW hoofdpijn en buikpijn had. De koranleraar ging naar de slaapplaats van B.D.W waar hij zag dat de jonge talibé al was overleden. Een paar uur na de dood van B.D.W. overleed ook talibé A.S.S. Na een inval in de daara (koranschool) werden 8 andere kinderen die kronkelden van hoofdpijn en buikpijn door de politie meegenomen. Koranleraar AS werd in hechtenis genomen voor het overtreden van begrafenisregels.

Seneweb – 02/12/2021
Geval van de twee talibés van Touba: De resultaten van de autopsie bekend
De sluier wordt eindelijk opgelicht over de zaak van de koranleraar die had geprobeerd zijn twee talibés clandestien te begraven op de begraafplaats van Guédé in Touba. Inderdaad, de resultaten van de autopsie onthulden de ware oorzaken die leidden tot de dood van twee talibés.
Volgens de forensisch arts van het ziekenhuis Idrissa Pouye de Grand Yoff ex-CTO, vond de dood van de talibé A.S.S. plaats door een acute infectieuze longontsteking. Terwijl zijn kameraad B.D.W stierf vanwege bloedarmoede.
Dus, hoewel de resultaten van de autopsie op geen enkele manier de koranleraar, A. S. Segnane, belasten, zou hij ook vervolgd kunnen worden voor nalatigheid. Niet voor niets heeft zijn kostschool in het Sam-district van Touba geen gunstige omstandigheden om talibés te verwelkomen.
De koranleraar is sinds afgelopen zaterdag op het politiebureau van Gouye Mbinde in hechtenis genomen wegens overtreding van de regels met betrekking tot het begraven.

Seneweb – 10/12/2021
Dood van 2 talibés in Touba: De koranleraar veroordeeld tot…
Zes maanden cel met een voorwaardelijke straf. Dit is de straf die werd opgelegd aan de koranleraar die had geprobeerd zijn twee overleden talibés te begraven op de begraafplaats van Guédé, in Touba.
Seneweb blikt terug op de hoogtepunten van het proces.
A. S. Ségnane werd schuldig bevonden aan het overtreden van de regels voor begrafenis en doodslag. De beklaagde verscheen gisteren vrij aan de balie van het hooggerechtshof van Diourbel. Maar voor de rechters betwistte de koranleraar de feiten. Inderdaad, A. S. Ségnane zei dat hij zeer goed voor zijn twee talibés heeft gezorgd tot hun laatste ademtocht.
“Mijn twee talibés leden aan malaria. Ze waren nog gezond tijdens de maaltijd. Maar één overleed rond 22u. En de andere stierf rond 4u”. Hij hield de twee levenloze lichamen in zijn kamer om in contact te komen met hun ouders, bekende de koranleraar.
Maar de verdedigingsthese van de verdachte overtuigde de rechtbank niet. Zo zei de rechter hem dat het door zijn nalatigheid is dat de talibés in zijn daara zijn overleden. Omdat de magistraat ervan overtuigd is dat de koranleraar de twee kinderen naar het ziekenhuis had moeten brengen en dat het de officier van justitie is die een eventueel grafcertificaat afgeeft.
In zijn slotpleidooi gaf de plaatsvervangend aanklager aan dat het door gebrek aan ervaring was dat de koranleraar zijn twee talibés verwaarloosde.
Uiteindelijk werd beklaagde A. S. Ségnane veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk.