Over de rauwe werkelijkheid waarin talibés leven: de dood van 2 talibés in Touba, de Heilige stad.

Bij Afractie proberen we te focussen op positieve tendensen in de projecten, op succesverhalen, op initiatieven met een perspectief en hoop op een betere toekomst voor de kinderen. Af en toe wordt de rauwe, harde realiteit ons echter keihard in het gezicht gegooid, o.a. door wat in de Senegalese pers verschijnt. En dan beseffen we weer: het leven van de talibés in de daara’s is verschrikkelijk. We kunnen niet genoeg benadrukken dat ALLE kinderrechten van de talibés met de voeten worden getreden.
We volgen het nieuws via sociale media, nieuwsbrieven, artikels en natuurlijk contacten met de medewerkers van de projecten in Senegal. Meer dan regelmatig verschijnen er in de Senegalese pers artikels over het misbruik en de mishandeling van talibés. Dat het tegenwoordig in de pers komt is al een goede zaak. Hoe er over bericht wordt, is iets anders. Onderstaande artikels spreken voor zich. Op 29/11 verscheen het eerste artikel, op 10/12 het laatste. Droge, feitelijke berichtgeving zonder veel commentaar, met veel nadruk op het niet respecteren van de begrafenisregels maar weinig empathie voor de kinderen en uiteindelijk een zeer lichte straf voor de verantwoordelijke.

Senenews – 29/11/2021
Touba – Verdachte dood van twee talibés: Koranleraar in hechtenis genomen
De gebeurtenissen vonden plaats in de nacht van 26 op 27 november in de wijk Sam, in de stad Touba. Koranleraar A.S. vervoerde twee levenloze lichamen naar het mortuarium van Guédé. Hij deed dit nadat hij de ouders van de twee talibés had geïnformeerd. Volgens hem hadden ze hun leven verloren na hoofdpijn en buikpijn. De koranleraar in kwestie achtte het noodzakelijk om de levenloze lichamen naar het mortuarium te brengen. Hij wilde ze de volgende dag begraven zonder de regels inzake begrafenissen te respecteren. Gealarmeerd door de bewakers van de begraafplaats van Guédé, maakte de politie van het
politiebureau van Guy Mbinde hieraan een einde. De twee levenloze lichamen werden naar het Matlaboul Fawzeyni-ziekenhuis vervoerd.

De koranleraar vertelde de onderzoekers dat op 25 november de 10-jarige SA hem kwam zeggen dat hij aan hoofdpijn leed. Hij gaf hem eten vooraleer te gaan bidden. Hij zei dat op die dag rond 22u. een van zijn leerlingen hem kwam informeren dat ook de 9-jarige BDW hoofdpijn en buikpijn had. De koranleraar ging naar de slaapplaats van B.D.W waar hij zag dat de jonge talibé al was overleden. Een paar uur na de dood van B.D.W. overleed ook talibé A.S.S. Na een inval in de daara (koranschool) werden 8 andere kinderen die kronkelden van hoofdpijn en buikpijn door de politie meegenomen. Koranleraar AS werd in hechtenis genomen voor het overtreden van begrafenisregels.

Seneweb – 02/12/2021
Geval van de twee talibés van Touba: De resultaten van de autopsie bekend
De sluier wordt eindelijk opgelicht over de zaak van de koranleraar die had geprobeerd zijn twee talibés clandestien te begraven op de begraafplaats van Guédé in Touba. Inderdaad, de resultaten van de autopsie onthulden de ware oorzaken die leidden tot de dood van twee talibés.
Volgens de forensisch arts van het ziekenhuis Idrissa Pouye de Grand Yoff ex-CTO, vond de dood van de talibé A.S.S. plaats door een acute infectieuze longontsteking. Terwijl zijn kameraad B.D.W stierf vanwege bloedarmoede.
Dus, hoewel de resultaten van de autopsie op geen enkele manier de koranleraar, A. S. Segnane, belasten, zou hij ook vervolgd kunnen worden voor nalatigheid. Niet voor niets heeft zijn kostschool in het Sam-district van Touba geen gunstige omstandigheden om talibés te verwelkomen.
De koranleraar is sinds afgelopen zaterdag op het politiebureau van Gouye Mbinde in hechtenis genomen wegens overtreding van de regels met betrekking tot het begraven.

Seneweb – 10/12/2021
Dood van 2 talibés in Touba: De koranleraar veroordeeld tot…
Zes maanden cel met een voorwaardelijke straf. Dit is de straf die werd opgelegd aan de koranleraar die had geprobeerd zijn twee overleden talibés te begraven op de begraafplaats van Guédé, in Touba.
Seneweb blikt terug op de hoogtepunten van het proces.
A. S. Ségnane werd schuldig bevonden aan het overtreden van de regels voor begrafenis en doodslag. De beklaagde verscheen gisteren vrij aan de balie van het hooggerechtshof van Diourbel. Maar voor de rechters betwistte de koranleraar de feiten. Inderdaad, A. S. Ségnane zei dat hij zeer goed voor zijn twee talibés heeft gezorgd tot hun laatste ademtocht.
“Mijn twee talibés leden aan malaria. Ze waren nog gezond tijdens de maaltijd. Maar één overleed rond 22u. En de andere stierf rond 4u”. Hij hield de twee levenloze lichamen in zijn kamer om in contact te komen met hun ouders, bekende de koranleraar.
Maar de verdedigingsthese van de verdachte overtuigde de rechtbank niet. Zo zei de rechter hem dat het door zijn nalatigheid is dat de talibés in zijn daara zijn overleden. Omdat de magistraat ervan overtuigd is dat de koranleraar de twee kinderen naar het ziekenhuis had moeten brengen en dat het de officier van justitie is die een eventueel grafcertificaat afgeeft.
In zijn slotpleidooi gaf de plaatsvervangend aanklager aan dat het door gebrek aan ervaring was dat de koranleraar zijn twee talibés verwaarloosde.
Uiteindelijk werd beklaagde A. S. Ségnane veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk.