Ons jaarlijkse werkbezoek tijdens de paasvakantie

Tijdens de afgelopen paasvakantie, gingen enkele bestuursleden weer op werkbezoek naar Senegal.  We delen enkele ervaringen met onze trouwe achterban.

– Door de terreuraanslagen op Zaventem, kwamen 3 van ons in Yoff toe zonder bagage.  Wat kleding betreft kan dat in Senegal geen probleem zijn : We kochten een kleurig Afrikaans stofje, lieten een kleermaker komen, en de dag erna had elk een comfortabele flodderbroek.  Wat t-shirts uit het meegebrachte tweedehandskleding erbij, en klaar is Kees.  (Grappige anekdote : ik probeerde een metser met een compleet gescheurde en met cement besmeurde broek uit te leggen dat hij mijn jeans kreeg, als de bagage toekwam, want die was kwijt.  Hij begreep het verkeerd, en vroeg of ik zijn broek nodig had : Senegalese gastvrijheid !!  Emoji )

 

– Het verbaasde ons hoezeer de Senegalezen die we ontmoetten, meeleven met de slachtoffers van de terreurdaden in België.  Als deze goedlachse, gastvrije mensen vernemen dat wij uit België komen, staan ze recht en bieden ons hun condoleances aan.   Indrukwekkend, dat deze mensen, die in de grootste armoede leven, begaan zijn met het lot van de rijke Belgen.  En ook zij zijn moslims, en vinden het nodig te benadrukken dat zij alle terreur afkeuren…

– In Mbour bezoeken we een project voor straatkinderen dat sinds 20 jaar actief is.  Een Franse vrouw heeft het op zich genomen, om de talibés er elke morgen een ontbijt te geven.  Het aantal ontbijters schijnt in de honderden te lopen.  Door gezondheidsproblemen wordt dit project volgend jaar stopgezet.  We overwegen of we de werking kunnen overnemen, en gaan naarstig op zoek naar budgetten om dit te kunnen verwezenlijken.

– Afractie wordt in België gecoacht door Natacha De Prins.  Zij doet dit op vrijwillige basis, en haar toewijding is zo groot, dat ze besloot om tijdens ons werkbezoek ook kosteloos enkele dagen coaching te verzorgen in Atax.  Wij zijn zeer dankbaar voor de professionele toets die zij geeft aan de samenwerking tussen Belgische en Senegalese partners !

– “un talibé – un métier” : Het is onze ambitie ervoor te zorgen, dat ieder straatkind de kans krijgt een opleiding te volgen, waarmee het later zelf de kost kan verdienen.   De straatkinderen zijn zeer geïnteresseerd, en onze lesgevers staan versteld van de intelligentie en de motivatie van de jongens.  Het loont beslist de moeite om hen meer te leren dan alleen maar bidden en bedelen.  Daarom werd binnen Atax al gestart met het kweken van kippen en konijnen, maar voor teelt van gewassen zijn we op zoek naar landbouwgrond.  Samen met Atax en Djardjal, bezochten we drie landbouwprojecten. Overal ligt de nadruk op bio-cultuur en duurzaamheid.  Tijdens deze bezoeken blijkt dat Daouda, onze monitor, heel wat ervaring heeft in de bouwsector.  Aan het rijtje van mogelijke beroepen kunnen we er dus nog enkele toevoegen.  Onze kok, Top, zal de kinderen die interesse hebben leren koken en boodschappen doen. Zodra er geld is voor een naaimachine, kan hij hen ook leren kleding maken, want Top was ooit couturier.  Ons team in Yoff barst van competenties die doorgegeven kunnen worden.

– Frans en Vinzens, onze twee gelegenheidsvrijwilligers, die mee naar Senegal gingen, om de straatkinderen de beginselen van elektriciteit bij te brengen, zijn lid van de Natuurvrienden.  Ze besloten de Senegalese afdeling van hun organisatie te bezoeken.  De Senegalese natuurvrienden hebben een programma voor herbebossing.  Ze hebben veel respect voor het werk dat Atax verricht, en er worden afspraken gemaakt voor samenwerking.  De voorzitter belooft dat onze straatkinderen de kans zullen krijgen stages te lopen in hun boomkwekerij.  Dat belooft een mooie samenwerking, tussen hun Mamadou, en onze Mamadou.

– De workshops elektriciteit kennen een groot succes.  Tot onze grote vreugde, is er ook een jonge marabout die de lessen mee komt volgen.  Dat stemt ons hoopvol.  De dag erna komt er een hooggeplaatste marabout op bezoek, die zijn jongens de toestemming geeft om Atax te bezoeken en de workshops te volgen, op voorwaarde dat ze op tijd in de daara zijn voor de koranlessen.  In de daara waar enkele van ons talibés overnachten, gaan onze electriciens zorgen voor een correcte bedrading voor electriciteit : licht en twee stopcontacten.  Dat laatste heeft voor hen absolute prioriteit : zo kunnen ze een TV aansluiten, en voetbal kijken !