Hulp uit Nederland: Kerstactie Aloysiusschool in Amersfoort

Sinds de start in 2006 wordt Afractie ook gesteund door enkele trouwe aanhangers in Nederland, die regelmatig ook naar Senegal gaan om daar met eigen ogen te zien wat de noden zijn en hoe we daar samen iets aan kunnen veranderen.

Een van die trouwe helpers is Jarka Delhez. Afgelopen december kon zij haar collega’s, alsook de ouders en kinderen op de Aloysiusschool in Amersfoort warm maken om hun kerstactie in het teken te zetten van Senegal. De actie werd opgebouwd rond het extra lokaal dat momenteel gebouwd wordt in de tuin van opvanghuis ATAX in Yoff. Dat lokaal moet o.a. dienen om de aangekochte naaimachines in onder te brengen zodanig dat de ateliers ‘kleermaker’ van het programma ‘1 talibé, 1 métier’ (of: ‘elke talibé zijn baan’) in betere omstandigheden kunnen doorgaan.

In de hal van de school werd een grote Duplo bouwplaat geplaatst. De ouders en kinderen konden dan bij de leerkrachten Duploblokjes kopen, en zo met die ‘steentjes’ zelf het nieuwe lokaal nabouwen. Het doel van de actie werd zo heel reëel en concreet voor de kinderen. De actie kende dan ook heel wat succes, en er kon € 551 worden ingezameld voor Afractie. Daarmee gaat het lokaal zeker verder afgewerkt kunnen worden. Binnenkort vertrekt Frans Nys trouwens weer naar Yoff om te zorgen dat er geen fouten gemaakt worden bij het installeren van de elektriciteit in dat lokaal. We houden jullie op de hoogte!