NIEUW ADRES!!!

Op de laatste Algemene Vergadering werd de beslissing van het Bestuur bekrachtigd om de sociale zetel van onze vereniging te verhuizen. Je vindt ons nu op volgend adres:

MUNTSTRAAT 7 Bus 0102 te 2800 MECHELEN.

Men zegge het voort!!