Heet van de naald vanuit Senegal (van onze correspondente Nina)

Afractie ondersteunt sinds enige tijd een Senegalees initiatief voor opvang van weeskinderen.  Als medebestuurslid doe ik een korte missie in Senegal om de actuele noodsituatie in het kinderweeshuis in kaart te brengen en hulp te bieden .  Het is belangrijk dat de sympathisanten van Afractie een beeld krijgen van deze crisistoestand .

Korte geschiedenis: Mevrouw Bineta Fatim Dieng heeft in 2013 een weeshuis opgezet waar in eerste instantie baby’s van moeders met een mentale beperking werden opgevangen.  Hoewel het weeshuis officieel erkend is en de kinderen door een rechter onder de hoede van Bineta worden geplaatst, is er geen enkele financiële ondersteuning van de Senegalese staat.  Bineta is een fantastische persoon die zich, naast haar eigenlijke job in een bedrijf, inzet om  hulpbehoevende baby’s in haar ‘Pouponnière Sourire Bébé’ op te vangen.  Deze tour de force is  voor haar een dagdagelijkse noodzaak.  Daarom besloot Afractie vzw een handje toe te steken en ondersteunt sinds 2022 de werking. De Pouponnière is namelijk het enige weeshuis in de hele provincie  Thiès, een gebied zo groot als 2 keer de provincie Antwerpen.  Bineta had voor zichzelf een limiet gezet op maximum 25 kinderen. Om in degelijke zorg te voorzien zijn middelen nodig : de huur van een aangepast pand, gemotiveerde kinderverzorgsters, babymelk, medische consulten, medicatie, vervoer, administratie …  een eindeloze lijst uitgaven.

Twee weken geleden kwam een andere – niet erkende – kinderopvang in de media.  Een verzorgster maakte beelden van de wantoestanden en verspreidde ze op het internet. Kinderen waren er gestorven. Kort daarop werd de uitbater van de opvang gearresteerd. De autoriteiten & het Rode Kruis brachten 12 verwaarloosde baby’s naar de Pouponnière Sourire Bébé.  De kinderen waren ondervoed, vuil, ziek, of zelfs in kritieke toestand.  Met nooit aflatende inzet nam Bineta ze onder haar hoede.  Dit keer met  symbolische ondersteuning van de overheid !

Daarom doen wij een dringende oproep tot hulp.  Ik wist wat mij te wachten stond toen ik naar de Pouponnière ging maar er zijn geen woorden voor de emotie die mij overviel toen ik de eerste baby in mijn armen nam.  Om de mensen in België die reeds een financiële bijdrage meegaven te bedanken, probeerde ik een filmpje  met gesproken commentaar op te nemen.  Het lukte mij niet.  Elke poging moest gestaakt worden omdat ik voortdurend in huilen uitbrak.  Het werken met talibés en straatkinderen is ook emotioneel beladen, maar dit was toch van een ander niveau.

Wat mij troost en hoopvol maakt, is de aanblik van de eigen kinderen die al  langer in het weeshuis verblijven.  Ze lachen, spelen, zijn gezond en actief, proper, aanhankelijk.  De vreugde is voelbaar.  De nieuwe baby’tjes daarentegen zijn totaal apathisch. Diegenen die sterk genoeg zijn om te huilen, doen dat. Anderen liggen naar adem te snakken of bewegen enkel de oogjes.  Schrijnend!!!  Ik probeer mij voor te stellen hoe ook deze kinderen binnenkort gaan uitgroeien tot gelukkige kinderen die liefde krijgen van de verzorgsters in het weeshuis en daarna bij een liefdevol, definitief opvanggezin.

Hulp is nu dringend nodig en van levensbelang !   Uw bijdrage gaat rechtstreeks naar de Pouponnière. U krijgt een fiscaal attest bij een bijdrage vanaf € 40 via ING rekening  ‘BE13 3632 3053 9839’ met vermelding van “ gift Pouponnière “ en uw e-mail adres voor het fiscale attest.

Vrijwilligers met een medische of paramedische opleiding zijn ook van harte welkom! Vraag ons gerust bijkomende info via mail.

Noteer ook alvast in uw agenda: Stand -up voor Senegal op 29/6 in zaal Elckerlyc te Antwerpen. De enthousiaste stand – up  comedians brengen jullie (volledig belangeloos) een heerlijke avond ten voordele van ons gezamenlijke “goede doel”.

Dank bij voorbaat in naam van Bineta en al haar kindjes.